ACREDITACIÓ DE INSIGHTS DISCOVERY

Som empresa acreditada de l’eina INSIGHTS DISCOVERY. Aquesta eina ens permet treballar aspectes com l’autoconeixement, la comunicació, les ventes i el lideratge dins de les empreses amb l’objectiu de potenciar equips i/o desenvolupar talents.

L’eina INSIGHTS DISCOVERY serveix per a treballar les preferències dels treballadors participants, definir i assessorar sobre el seu rol dins de l’organització amb el principal objectiu del benestar de totes les parts i la millora del rendiment.